UVEŽITE U JEDAN SISTEM I UNAPRIJEDITE RAD KORPORACIJE

Poslovni program (ERP) za međunarodna preduzeća

Poslovno informacioni sistem PANTHEON je i zakonski i jezički prilagođen upravljanju preduzećima širom Jugoistočne Evrope. Isplate plata, priprema izvještaja i protok informacija su izazovi preduzeća sa filijalama u inostranstvu, koje poslovni program u potpunosti rješava.

Napravite promjenu koja olakšava, centralizuje i ubrzava rad cijele korporacije.

POGLEDAJTE RJEŠENJA ZA VAS