POBOLJŠAJTE PROCESE U JAVNOM SEKTORU, SLIJEDITE DIGITALNU TRANSFORMACIJU

Poslovni program (ERP) za javni sektor

Javne ustanove kao budžetski korisnici imaju specifične odredbe, prije svega u računovodstvu i kadrovima. Poslovni program PANTHEON Public Service to uvažava i omogućava da javne ustanove posluju pregledno i u skladu sa propisima.