067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

152376

prodatih PANTHEON licenci
PANTHEON Public Service

PANTHEON za javna preduzeća

Javne ustanove kao budžetski korisnici imaju specifične odredbe, prije svega u računovodstvu i kadrovima, u okviru kojih noraju djelovati. Poslovni program PANTHEON ovo uvažava i omogućava da javne ustanove posluju pregledno i u skladu sa propisima, program je stabilan i u skladu je sa važećim zakonom. Javne ustanove tako povećavaju kvalitet rada i produktivnost bez troškova razvoja sopstvenog programa.

Računovodstvo za javnu ustanove

Računovodstvo, prilagođeno javnim ustanovama

Javne ustanove su zbog budžetskog finansiranja podređene drugačijim pravilima knjigovodstva. PANTHEON podržava sve te posebne odredbe, koje je potrebno uvažiti u javnim ustanovama, i kao takav je u skladu sa računovodstvenim standardima. Sadrži:

  • jedinstveni kontni plan,
  • bilans za određene korisnike,
  • bilans za ostale korisnike,
  • ukupan bilans,
  • evidencijsko knjiženje.
Kadrovi i plate za javne službenike

Kadrovi i plate za javne službenike

Javna ustanove imaju posebna pravila u oblasti kadrova i plata. Jer se finansiraju preko budžeta i koriste kontni plan za budžetske organizacije.

  • ispis posebne platne liste za javni sektor (redovno zaposleni, direktori, zaposleni u inostranstvu)
  • podešavanje zarada
  • obračunavanje radniku za više radnih mjesta na jednom obračunu
»Od kad koristimo PANTHEON možemo da kažemo, da smo smanjili vrijeme za unos podataka.«
Protivpožarna služba

Novo mesto, SI

Automatsko praćenje propisa

Sve promjene u zakonodavstvu u PANTHEONU se obavljaju putem interneta automatski. Tako da svaki put kada dođe do promjene u zakonodavstvu, promjene se ažuriraju u PANTHEON-u, i korisnici posluju u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima.

Podrška korisniku

Podrška je od ključnog značaja, zato je korisniku na raspolaganju više vrsta podrške. Pitanja u vezi upotrebe PANTHEON-a je najbolje rješiti putem besplatnih video uputstava i korisničkih strana, na kojoj su se okupili i drugi korisnici, support i Datalab osoblje. Hitna direktna podrška se odvija na terenu, putem telefona, ili putem on line aplikacije.

Stabilnost poslovnog programa

Stabilnost i pouzdanost PANTHEON-a je prioritet, koji smo sebi postavili u razvoju programa. Cilj nam je zadovoljan korisnik, koji program koristi bez poteškoća više godina, a najmanje se bavi raznim podešavanjima, parametrima i nadograđivanjem.

Više informacija o PANTHEON-u za javna preduzeća

Kontaktirajte nas

Pozovite naše konsultante na broj 020 223 131 ili pošaljite upit na prodaja@datalab.me

Isprobajte program

Ispunite obrazac i počnite sa korišćenjem DEMO verzije, koju kasnije možete da nadogradite.

Prijavite se na obuku

Provjerite spisak obuka, koje je za proizvodna preduzeća organizovala Datalab Akademija.

Cijena programske opreme PANTHEON Public Service

Zakup PANTHEON-a (Hosting)

Podaci, koje unosite u program PANTHEON ( fakture, zalihe, računovodstvo, plate, i dr.) čuvaju se u bazi podataka, koja je obično na namjenskom računaru, odnosno serveru. Server je uvijek aktivan, tako da su podaci uvijek dostupni, osim toga na serveru su odgovarajuće mjere zaštite,kako bi se spriječio gubitak podataka, prije svega izrada backupa kao i fizička i programska zaštita. PANTHEON Hosting plaćate u sklopu mjesečnog paušala i uključuje upotrebu programa, zakonske promjene, arhiviranje podataka i zakup servera.

Kupovina PANTHEON-a

Ukoliko se odlučite za kupovinu programa, i isti je instaliran na vašem računaru/serveru u tom slučaju brinete za redovne nadogradnje programa na nove verzije (zakonske izmjene i nove funkcionalnosti) kao i za arhiviranje podataka. Iznos plaćate jednokratno, program prelazi u vaše vlasništvo, dok vam se jednom godišnje obračunava paušal za osvježavanje programa.

Pozovite 020 223 131

Pozovite naše konsultante i zajedno ćete izabrati pravo rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!
X