VOĐA PROIZVODNJE I POSLOVNI PROGRAM

Da li je tehnologija u korak sa vašom proizvodnjom?

Najveći izazov direktora prozvodnje je kako troškove prozvodnog procesa svesti na minimum. Najbolji rezultat postići ćete ako planski pristupate stvarima, na osnovu analiza i podataka prikupljenih u poslovnom programu.

Obezbjedite ERP sistem koji će se baviti još složenijim zadacima! 

POGLEDAJTE RJEŠENJA ZA VAS