Osnovni podaci o preduzeću

Adresa Marka Radovića 59/1, 81000 Podgorica, Črna gora
Telefon +382 20 21 21 21
Faks +382 20 22 3 1 31
E-mail info@datalab.co.me
Web stranica www.datalab.me
Direktor Danko Obradović
Poreski broj 30/31-06736-6
Matični broj 02679744
Tekući račun 530-14147-58 NLB Montenegro banka
Adresa Bulevar Arsenija Čarnojevića 99V, 11000 Beograd, Srbija
Telefon +381 1 311 94 39
Faks +381 1 311 94 39
E-mail info@datalab.rs
Web stranica www.datalab.rs
Direktor Miodrag Ranisavljević
Poreski broj 105128126
Matični broj 20321717
Tekući račun 265-1050310000469-56 Raiffeisen Bank DD
Hrvatska: Datalab HR d.o.o.
Adresa Avenija V. Holjevca  40, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon +385 (01) 35 35 595
Kontakt info@datalab.hr
Web stranica www.datalab.hr
Direktor  Goran Težak
Poreski broj  50063679828
Matični broj  080765642
Žiro račun  HR50 2484 0081 1350 4659 8    Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
Adresa Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 652 101
Faks +387 33 711 656
Kontakt info@datalab.ba
Web stranica www.datalab.ba
Direktor Nedim Pašić
Poreski broj 201039810000
Matični broj 1-25231 (MBS: 65-01-0704-08)
Transakcijski račun 1610000050080044 Raiffeisen Bank DD
IBAN code: 391610600001460510
SWIFT code: RZBABA2S (Raiffeisen banka)
Datalab Tehnologije, d.d.
Dugi naziv:  Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno-informacijskih sistemov, d. d
Kratki naziv Datalab, d.d.
Adresa: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 28 900
Faks: 01 25 28 910
e-mail: info@datalab.si
Izvršni direktor: Andrej Mertelj
Predsjednik upravnog odbora: Andrej Brlečič
Osnovni kapital: 4.379.768 EUR
Transakcijski računi: IBAN SI56 0510 0801 4773 383, Abanka d.d., Ljubljana
IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana
Devizni račun: Account No: 05100-8014773383
Bank: Abanka d.d., Ljubljana
Beneficiary: Datalab Tehnologije d.d.
IBAN: SI56 0510 0801 4773 383
Swift/BIC: ABANSI2X
Šifra djelatnosti: J58.290 – Drugo izdajanje programja
Porezni broj: SI 87965399
Matični broj: 1864629000
Registracija: Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG: 03/06489
Broj akcija: 2.120.401
Adresa: Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 25 28 900
Faks: 01 25 28 910
e-mail: info@datalab.si
Direktor Stane Brlečič
Transakcijski računi: IBAN SI56 0510 0801 4810 534, Abanka d.d., Ljubljana
IBAN SI56 3400 0101 6715 467, Banka Sparkassse d.d., Ljubljana
Devizni račun: Account: 05100-8014810534
Bank: Abanka d.d., Ljubljana
Beneficiary: Datalab SI d.o.o.
IBAN: SI56 0510 0801 4810 534
Swift/BIC: ABANSI2X
Porezni broj: SI 99654717
Matični broj: 3768201000
Adresa Bul. 8 Septemvri 2/2, 1000 Skopje, Makedonija
Telefon +389 2 3079 231
Faks +389 2 3079 231
Kontakt info@datalab.com.mk
Web stranica www.datalab.com.mk
Direktor Sašo Jovanovski
Poreski broj 4030005549311
Matični broj 5986893
Tekući račun 00-701-0003077.0 NLB Tutunska Banka AD Skopje, IBAN: MK07 210 3000003554 67
Adresa 13 Tintyava Str., 1113 Sofia, Bulgaria
Telefon +359 2 96 09 750; +359 2 96 09 752
Faks +359 2 96 09 797
Kontakt info@datalab.bg
Web stranica www.datalab.bg
Direktor Ivaylo Jordanov
Poreski broj BG 200784725
Matični broj 200784725
Tekući račun BIC code: STSABGSF, IBAN: BG86STSA93000017488030
Kosovo: Datalab d.o.o.
Adresa: Str. Bill Clinton, No. 36 1A, 10000 Prishtina, Kosovo
Telefon: + 381 38 749 045
Fax: + 381 38 749 045
E-mail: sales@datalabks.com
Web stranica: www.datalabks.com
Direktor: Armend Zeqiraj
Poreski broj (UID): 601276711
Tekući račun: Account Number: 1701001012570604
IBAN: XK05 1701001012570604
Swift: NLPRXKPR

Datalab UA,

Київ, вул. Жилянська 5,

Тел. +380962620178, irinat@pantheon.com.ua

Direktor: Marko Požarnik

Adresa Rr. Perlat Rexhepi, Pallati Unicom, hyrja 1, ap. 8, 1001 Tirana, Albanija
Telefon +355 44 516 368
+355 69 20 98136 (mobilna št.)
Faks +355 44 516 3682
Kontakt kreshnik.qorraj@datalab.al
Web stranica www.datalab.al
Direktor Kreshnik Qorraj
Tekući račun Account Number: 0000629622, Raiffeisen Bank Albania sh.a.
IBAN: AL68202111300000000000629622
Swift: SGSBALT

Potrebno Vam je više informacija?

Pozovite nas ili nam pišite na mail. Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.