067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

63601

prodatih PANTHEON licenci

Jeste li spremni za fiskalizaciju?

Krajnje je vrijeme za PANTHEON koji nudi kompletno rješenje za fiskalizaciju na jednom mjestu.

PANTHEON na elektronskom naplatnom uređaju, obezbjeđuje jednostavan sistem izdavanja računa koji će se automatski fiskalizovati. Za veoma kratko vrijeme bićete potpuno spremni da zaplovite u vode elektronske fiskalizacije.

 

Šta je fiskalizacija?

Prema novim pravilima, svaki poreski obveznik koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, obavezan je po zakonu da fiskalizuje sve račune za gotovinske i bezgotovinske transakcije. Fiskalizacija znači da se svi izdati računi, kako gotovinski tako i bezgotovinski, evidentiraju u bazi podataka Poreske uprave. Fiskalizacija računa se vrši fiskalnim servisom koji je odgovoran za komunikaciju između poreskih obveznika, koji izdaju račune i Poreske uprave, koja obrađuje primljene poruke.

Koje su obaveze poreskih obveznika?

Poreski obveznici preko svog postojećeg tokena vrše prijavu poslovne jedinice.

Za izdavanje računa, moraju posjedovati elektronski naplatni uređaj (ENU), koji registruju kod Poreske uprave.

Obezbjeđuju internet konekciju kako bi preko elekronskog naplatnog uređaja izdavali račune i iste fisaklizovali slanjem na sajt Poreske uprave.

Fiskalizacija bez brige!

Iskoristite sve povoljnosti koje Vam nudi Pantheon kao sistem za fiskalizaciju Vaših računa!

Saznajte postajete li obveznik fiskalizacije, koje su vam obaveze, šta trebate napraviti kako biste se fiskalizovali i još više!

Zašto PANTHEON?

Poslovno-informacioni sistem PANTHEON pokriva fiskalizaciju računa. Jednostavan je i efikasan, sa naprednim funkcionalnostima i fleksibilan za bilo koju djelatnost.

 • Jer je u skladu sa zakonom i spreman za fiskalizaciju
 • Nudi rješenje za kompanije svih veličina i djelatnosti
 • Fiskalizacija gotovinskih I bezgotovinskih računa
 • Sve na jednom mjestu – softver i hardver (štampači, tableti, računari)
 • 62.000 korisnika u zemljama JI Evrope
 • Uspješna fiskalizacija u Sloveniji i Hrvatskoj
 • Razvijen u potpunosti sa najnovijim web tehnologijama
 • Dostupan je on-line na Cloud platformi bilo kad i bilo gdje
 • Dostupan za sve vrste fiksalizacije: veleprodaja, maloprodaja, računovodstvo, proizvodnja, uslužne djelatnosti
 • Poslovanje na udaljenim lokacijama sa jedinstvenom bazom u Cloudu
 • Maksimalna pouzdanost 
 • Jednostavnost pri korišćenju
 • Povoljnost – maksimalni kvalitet uz minimalno ulaganje

Šta sve pokriva PANTHEON?

Za mala i mikro preduzeća

 • Blagajna
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje sa eRačunima
 • Zalihe i skladišta
 • Putni nalozi
 • Kadrovska evidencija
 • Poslovanje sa inostranstvom
 • Računovodstvo
 • Obračun plata
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis

Za srednja i velika preduzeća

 • Blagajničko poslovanje
 • Blagajna
 • Izdavanje i prijem dokumenata
 • Poslovanje sa eRačunima
 • Zalihe i skladišta
 • Putni nalozi
 • Kadrovska evidencija
 • Poslovanje sa inostranstvom
 • Računovodstvo
 • Obračun plata
 • Poslovna analitika
 • Osnovna proizvodnja
 • Osnovna sredstva
 • Servis

Blagajnička rješenja

 • Izdavanje POS računa
 • Blagajnički prijemi i zaključci
 • Šifarnik kupaca
 • Pregled artikala
 • Blagajna
 • Narudžbina kupaca i dobavljačima
 • Elektronsko poslovanje
 • Izdavanje i prijem računa
 • Zalihe i skladišta

Imate pitanja u vezi fiskalizacije?

Popunite obrazac, a mi ćemo Vas uskoro kontaktirati i odgovoriti na vaše pitanje.

1 + 11 =

Često postavljana pitanja

Kako nabaviti potrebne sertifikate za fiskalizaciju?

Svi poreski obveznici u Crnoj Gori posjeduju certificate na tokenu za predaju poreskih prijava elektronskim putem. Za registraciju poreskog obveznika, poslovnog prostora, elektronskog naplatnog uređaja i operatora koristi se certifikat koji je na tokenu.

Za fiskalizaciju se koristi softverski certifikat za potrebe fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog prometa.

Elektronski certifikat izdaje ovlašćeno certifikaciono tijelo koje je dobilo dozvolu Ministarstva javne uprave (Za sada Pošta CG i firma CoreIT)

Dakle, razlikujemo dva procesa registraciju i fiskalizaciju. Registracija se obavlja tokenom, a fiskalizacija soft sertifikatom koji se instalira na elektronskom naplatnom uređaju.

 

 

Kako će izgledati elektronska fiskalizacija u veleprodaji?

Imajući u vidu da Zakon o fiskalizaciji u prometu roba i usluga propisuje postupak fiskalizacije, kako gotovinskog, tako i bezgotovinskog plaćanja, to će i obveznici koji se bave veleprodajom biti u obavezi da obezbijede preduslove za automatski prenos podataka o izvršenim transakcijama.

Poreski obveznici koji vrše bezgotovinsko plaćanje ne moraju imati fiskalne kase, već su dužni obezbijediti programsko rješenje koje omogućava slanje XML poruke prema Poreskoj upravi i štampanje fakture sa jedinstvenim identifikacionim kodom Poreske uprave.

Dakle, obveznici koji izdaju fakture postojeća softverska rješenja za fakturisanje treba da prilagode shodno funkcionalnoj i tehničkoj specifikaciji projekta elektronske fiskalizacije, te obezbijediti elektronski potpis na osnovu elektronskog certifikata i stalnu internet vezu za slanje poruka Poreskoj upravi. 

 

Kakav je tretman naknadno odobrenih rabata (knjižna odobrenja) u okviru elektronske fiskalizacije?

Knjižna odobrenja se evidentiraju kroz knjigovodstvo poreskog obveznika i ne fiskalizuju se.

Šta se podrazumijeva pod pojmom elektronski naplatni uredjaj?

Elektronski naplatni uređaj je hardverski uređaj koji omogućava elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom, odnosno na kojem je instalirano softversko rješenje koje podržava kreiranje, slanje i primanje poruka o fiskalnim računima sa Upravom, korišćenjem fiskalnog servisa.

Da li je potrebna nabavka posebnih štampača za štampu računa nakon izvršenog fiskalnog servisa kod bezgotovinskih transakcija?

Za račune kod bezgotovinskih transakcija nije potreban poseban štampač, već svi štampači koji su do sada korišćeni mogu biti korišćeni za štampanje fiskalizovanih računa.

Da li je štampa gotovinskih elektronski fiskalizovanih računa dozvoljena na bilo kakvom printeru i da li je to slobodan izbor obveznika fiskalizacije? Da li se za gotovinske račune fisklani printeri izbacuju iz upotrebe.

Štampa fiskalizovanih elektronskih računa je dozvoljena na bilo kom tipu štampača i slobodan je izbor poreskog obveznika. Ovi štampači ne moraju imati fiskalnu memoriju.

Fiskalni printeri se najčešće mogu prilagoditi za štampu fiskalnih računa u online sistemu fiskalizacije, što svakako zavisi od proizvođača fiskalnih štampača.

Da li je potreban posebni računovodsveni program da bi se vodilo knjigovodstvo preduzeća ili treba kupiti neki novi sertifikat koji omogućava izdavanja faktura, a možemo zadržati postojeći program za računovodstvo?

Način na koji će se voditi poslovne knjige poreskog obveznika nije predmet Zakona o fiskalizaciji. Za poreskog obveznika bi bilo najbolje da zadrži postojeći računovodstveni program sa nadgradnjom za fiskalizaciju gotoviskih i bezgotovinskih računa. Uz to, poreski obveznik mora da obezbijedi elektronski certifikat i stalnu internet vezu prema članu 10, stav 3 i 4 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

 

Da li se podaci o računima, kao i podaci o korisnicima, mogu čuvati na serverima koji se ne nalaze na teritoriji Crne Gore?

Poreski obveznik sam definiše gdje će čuvati svoje podatke (na lokalnom računaru, u cloud-u i sl.). Poreska uprava Crne Gore sve primljene podatke čuva isključivo u Crnoj Gori, kako je definisano zakonom

Da li softver za fiskalizaciju mora biti program koji se instalira na svaki pojedinačni računar korisnika ili može biti web platforma koja se koristi upotrebom korisničkog imena i lozinke i da li postoje neka ograničenja u tom smislu?

Softver za fiskalizaciju je programsko rješenje kod poreskog obveznika. Instalira se na svaki pojedinačni računar kod poreskog obveznika.

Ukoliko poreski obveznika ima centralni sistem za obradu podataka može se koristiti elektronski certifikat koji se instalira na server poreskog obveznika.

 

Preuzmite vodič

Saznajte postajete li obveznik fiskalizacije, koje su vam obaveze, šta trebate napraviti kako biste se fiskalizovali i još više!

Pregledajte blog

Saznajte postajete li obveznik fiskalizacije, koje su vam obveze, šta trebate napraviti kako biste se fiskalizirali i još više!

Pogledajte webinar

Saznajte postajete li obveznik fiskalizacije, koje su vam obveze, šta trebate napraviti kako biste se fiskalizirali i još više!
X