PANTHEON X nove generacije

Jedina konstanta, koja nas stalno prati, su promene. U saradnji sa Vama, dragi korisnici, smo u zadnjih pet godina uveli 8.951 poboljšanja i na taj način doprineli povećanju efikasnosti Vašeg poslovanja. Vaša očekivanja su naša vodilja tokom razvoja. Rezultat je deseta generacija PANTHEON-a – PANTHEON X.

 

Ubrzanja i poboljšanja

U NOVI PANTHEON X SU UKLJUČENA MNOGA UBRZANJA I POBOLJŠANJA. IZLAZIĆE POSTEPENO U PERIODU DO JUNSKE NADOGRADNJE U 2016. GODINI. PRVA VERZIJA PANTHEON-A NOVE GENERACIJE PANTHEON X JE IZAŠLA 24.12.2015. NOVOSTI PANTHEON X U VIDEO SNIMCIMA.

 

 

Opšta poboljšanja

 • Brže otvaranje obrazaca (najveći učinak kod sporih veza i kod pristupa na oblak)
 • Brzina pojedinih vremenski zahtevnih operacija (npr. Poboljšanje operacija na šifarnicima subjekata, idenata i vrste dokumenata, optimizacija administratorske konzole i obnovaoffline sinhronizacije podataka za POS).
 • Poboljšanja na modulu dokumentacija, koji omogućava skeniranje u PANTHEON-u takođe bez eksternih aplikacija.
 • U sve licence ugrađen vlastiti dokumentni/arhivski sistem, koji je posebno primeren za tesno povezivanje preduzeća sa računovodstvenim servisom ili internim računovodstvom.
 • Novi, savremeni dizajn, prilagođen novom operativnom sistemu i primeren za upotrebu na tabletu.
 • Obnovljen interfejs i sistem autorizacija za lakše postavke prava i bržu proveru istih prava korisnika, kao i manje poteškoća prilikom nadogradnje.
 • Mogućnost većeg izbora (multiselect) u PANTHEON (odeljenje, nosioci troškova, konto).

 

%

ubrzanje vremenski zahtevnih operacija

poboljšanja i unapređenja

%

efikasniji rad

%

obnovljen dizajn i grafički interfejs

Ubrzanja i poboljšanja po modulima

ROBA (Hermes)
 • Brži rad trgovačke knjige i time brže otvaranje izveštaja.
 • Brži rad sumarnog dodavanja i obračuna izdatih računa, obračun u odnosu na razliku u ceni i po plaćanju realizacije.
 • Dodavanje pozicije na dokumente (računi, narudžbine).
 • Preračun prometa – Po serijskim brojevima, koji preračun izvede na osnovu serijskih brojeva.
 • Nova forma Kreiranje povećanja/smanjenja vrednosti zalihe, za lakši i brži unos podataka za revalorizaciju zaliha.
 • Nova forma Priprema cassasconta i ispisi za cassasconto.
 • Postavke zaokruživanja izdatih računa i narudžbine kupaca na nivou vrste dokumenta, postavke zaokruživanja pozicija na dokumentima prijema.
 • Dodate mogućnosti za pregled i ispis narudžbina, izdavanje i prijem vezanih za određeni artikal.
 • Umnožavanje dokumenata sa kojima kreiramo proizvoljan broj novih dokumenata na osnovu jednog – uslužnog.
 • Dodati potpisnici na dokumentima.
 • Na poreskim evidencijama je omogućeno automatsko punjenje sektora B na Rekapitulacijskom izveštaju i Izveštaju o nabavkama i dodat novi panel Kontrolni ispisi.
NOVAC (Demeter)

 

 • Brži rad automatskog knjiženja upotrebe materijala, automatskog knjiženja primljenih računa i automatskog knjiženja izdatih računa, sada takođe za računovođe, koji svoju evidenciju rade preko glavne knjige.
 • Brži rad knjiženja naloga za knjiženje.
 • Brži rad ručnog zatvaranja.
 • Brži rad ispisa strukture otvorenih stavki.
 • Optimizacije računovodstvenih unosa.
 • Poboljšanja računovodstvenog unosa računa (usability and functionality).
 • Optimizacija prikaza finansijskih podataka u šifarniku subjekata.
 • Mogućnost vođenja lanca multikompenzacija.
 • Automatsko dodavanje subjekata pri uvozu ispisa.
 • Dodavanje skeniranog potpisa na ispis, namenjen za pojedinog korisnika.
 • Automatsko dodeljivanje šifre i određivanje obaveznih polja u šifarniku nosioca troškova.
 • Veza između registra OS i putnih naloga.
 • Poboljšan rad za kreiranje datoteka za izvršenje (dodati koraci za kreiranje datoteke).
 • Izveštaj računovodstvene konzole za vođu računovodstvenog servisa.
 • Mogućnost parametrizacije bržih kartica u odnosu na preduzeća/baze i zadatke korisnika.

 

KADROVI (Hera)
 • Brži rad prilikom ispisa plata i pripreme obračuna plata.
 • Brži rad izrade putnih naloga.
 • Brži rad izvoza spiska radnika, kojim budu istekli zdravstveni pregledi
 • Mogućnost većeg izbora po kriterijumima Zanimanje, Adresa, Kreditor, Banka, Rukovodilac…
 • Ključ raspodele obračuna plata.
 • Uvoz odsutnosti iz Excela u PANTHEON-u.
 • Kontrole prilikom uvoza iz Excela.
 • Evidencija o zaposlenim radnicima sa njihovom slikom.
 • Prikazi svih isplata/uplata u odnosu na izabrani period PN.
 • Dodat modul za bolje vođenje rada u smeni.
 • Slanje ispisa i obrazaca u Dokumentaciju (godišnje odluke, platne liste,…).

 

POSLOVNA ANALITIKA (Zeus)
 • Brži rad procesiranja OLAP kocki.
 • Brži rad »rotacija kroz« (drill-through) i brži pristup izvornim podacima.
 • Brži uvoz podataka u šifarniku elemenata kontrolne table.
 • Zamena OWC komponenti za moćnije i modernije – DevExpress pivot tabela i grafikon.
 • Novi meni (samostalna postavka menija) za analitiku ZEUS.
 • Autorizacije na vrstama dokumenata za planiranje, mogućnost kopiranja planskih podataka među različitim vrstama dokumenata.

Personalna mapa, Izdani računi, Knjiženje

Veleprodaja

Izlazak u nadogradnjama do 7.6.2016

PANTHEON (opšte)
 • Logični redesign obrasci za preglednije unose podataka.
 • Poboljšanje svih ispisa, štampanje u pozadini.
 • Poboljšan interfejs korisniku za prilagođene ispise.
 • Hijerarhijska organizacija šifarnika (odeljenja, nosioci troškova, klasifikacije) u ME i MF verziji.
 • Šira podrška za POS periferne uređaje.
 • Modernizovan korisnički interfejs, prilagođen novom operativnom sistemu (Windows 10) i primeren upotrebi na tabletu.

 

ROBA (Hermes)
 • Brži rad dodavanja dokumenta na dokument. Istovremeno će se takođe izvještaji premestiti u tabelu »Statistika« na kraju dodavanja i neće više smetati pri samom dodavanju.
 • Automatski unos novog identa u šifarnik prilikom unosa dokumenta.
 • Tvrde rezervacije artikala sa određenim serijskim brojem i produktnim varijantama.

 

NOVAC (Demeter)
 • Priprema predloga za izveštaje za finansijske institucije (banke) i mogućnost prenosa tih predloga preko webservisa.
 • Izvozi/uvozi po standardu XBRL.
 • Veća automatizacija postupka prilikom prodaje osnovnog sredstva.

 

KADROVI (Hera)
 • Brži rad putnih naloga.
 • Odabir radnika ili šifre u Svrhe plaćanja na virmanima.
 • Čarobnjak za umnožavanje kredita/odbitaka.
 • Brži rad i poboljšanje
 • Skenirani potpisi na ispisima kadrova, plata i putnih naloga.
 • Slanje obrazaca i ispisa u Dokumentaciju.

 

 

POSLOVNA ANALITIKA (Zeus)

 

 • Poboljšanje kontrolnih tabli
  • nove vrste elemenata Forum / Novosti / Video Snimci
  • nova vrsta elementa ToDo
  • nova kontrolna tabla Pregled prodaje
 • Brži rad i poboljšanje za OLAP analize za edukaciju korisnika sa osnovnim poznavanjem PANTHEON-a:
  • padajući meni za uslove i alate,
  • mogućnost postavki brojnih formata u pivot tabeli (decimalna mesta, % …),
  • proširenje dimenzije Kupci u analizama prodaje sa nivoom Mesto,
  • nova dimenzija Tip subjekta u analizama bruto bilansa.
 • Poboljšanje planiranja:
  • zamrzavanje naslovnih kolona pozicije i naziva pozicije prilikom pokretanja levo-desno,
  • funkcionalnost transpose (zamena redova i kolona) na panelu Analiza,
  • čarobnjak za planiranje prodaje na osnovu narudžbine.
 • Zamena komponenti pivot tabele u Ad-hoc analizama sa onima većeg kapaciteta

Želite najnovije informacije o PANTHEON-u X?

Prijavite se kako biste primali obaveštenja o novostima i savetima za brži i efikasniji rad s PANTHEON –om X.

X