Kupovina video snimaka Datalab Akademije

Kupovinom video snimaka prrethodnih kurseva i radionicamožete da nadogradite ili osvježite svoje znanje PANTHEON-a. Snimci su visokog kvaliteta zvuka i slike. Na korisničkim stranama možete da pogledate 15-minutni demo.

Više informacija

Za sva dodatna pitanja u vezi sa edukacijom i raspisanim kursevima pozovite nas na:
Tamara Musterović, vođa Datalab Akademije, tel. 020 223 131
Petar Obradović, prijave i opšte informacije, tel. 020 248 901

X