Kako da efikasno upravljate kadrovima u preduzeću?

8 Dec 2022

Jedan od najvažnijih resursa modernog poslovanja jesu ljudi, odnosno zaposleni u preduzeću. Stoga je potrebno posebnu pažnju posvetiti upravo softverskom rešenju koje o tom najvažnijem asetu vodi računa.

 

Upravo iz tog razloga, u okviru PANTHEON-a razvili smo modul Kadrovi, sveobuhvatan kadrovski softver koji beleži i pruža podatke o svim zaposlenima u preduzeću, vodeći pri tom računa o zakonskoj regulativi koja prati ovu osetljivu oblast. Pa i sama skraćenica ERP znači Enterprise Resource Planning, a kao što smo već naglasili – i ljudi su resurs i to jedan od onih koji nosi celokupno poslovanje.

Pred HR menadžerima se nalazi težak zadatak: Pored upravljanja ljudskim resursima u preduzeću, moraju da se prilagode novonastaloj svetskoj situaciji i trendovima u zapošljavanju. Ljudi sada rade od kuće, sa udaljenih lokacija, sa drugih zemalja i kontinenata, sa fleksibilnim radnim vremenom i posebnim zahtevima. Pored toga fluktuacija zaposlenih je učestalija nego ikad, što HR menadžerima zadaje dodatne glavobolje kada je reč o propisima i regulativama sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Kadrovi su nezamenjiv pomoćnik svake HR službe, kojoj je stalo da podaci o zaposlenima budu sigurni, pouzdani, tačni i da iz tih podataka mogu izvući različite izveštaje relevantne za poslovanje, ali i za svakog radnika ponaosob.

Personalne mape

Personalne mape predstavljaju ličnu kartu svakog zaposlenog, sa informacijama  kao što su lični podaci, rođendani, obrazovanje, lična ocena,  zadaci, troškovi i računi i slično…

Obračun zarada – Plate

Zarade, ili popularnije, plate, su veoma osetljiv segment Kadrova. Zavise od više različitih parametara potpadaju pod veoma zaštićene podatke. Na raspolaganju su nam postavke za obračune zarada kao i za primanja van radnog odnosa.

Na samoj bazi imamo mogućnost postavke onoliko obračuna koliko je samoj kompaniji potrebno. Prilikom obračuna zarada moguće je raditi i raspodelu troškova po odeljenjima, projektima i sl. kako bi se u svakom trenutku znalo koliki trošak nosi svaki zaposleni u okviru određene poslovne jedinice. Na ovaj način je kasnije jednostavno izračunati npr. trošak projekta, ili dela projekta po različitim nosiocima. Nakon završenog obračuna omogućen je izvoz XML datoteke za Poresku upravu. Takođe, na osnovu predefinisanih parametara postoji mogućnost izvoza datoteke za naloge za plaćanje.

 

 

Za više informacija o modulu Kadrovi pogledajte webinar na sledećem LINKU.

Odsustva

Evidenciju odsutnosti možemo pratiti za svakog radnika pojedinačno u okviru njegove Personalne mape. U okviru vođenja evidencije imamo mogućnost praćenja Podataka o odmoru na osnovu definisanih kriterijuma ili na osnovu unetih podataka, kao i Pregled odsutnosti.

Na osnovu kreiranih odsutnosti imamo mogućnost štampe različitog broja izveštaja vezanih za odsutnosti (rešenja o godišnjem odmoru, rešenja o plaćenom odsustvu, odluke i sl.)

Evidencija radnog vremena

Preko sistema PANTHEON Web Light razvijeno je jednostavno rešenje za planiranje i evidentiranje rada i odsustva zaposlenih. Pored jednostavnog evidentiranja radnih sati zaposlenih od strane kompanije, program takođe omogućava uvid svakom zaposlenom u njegovo radno vreme, kontrolu godišnjih odmora, bolovanja, putnih naloga itd. HR menadžer ima uvid u pregled prisutnosti za svakog radnika ponaosob ili u okviru odeljenja ili tima.

 

Izveštaji

Kadrovi nude veliki broj izveštaja, što zakonskih što specifičnih koji se rade po želji određenog korisnika, kao što su izveštaji o trendovima zarada ili o odsustvima po pojedinačnim odeljenjima.

Kompetitivne prednosti modula KADROVI

Neke od glavnih prednosti modula Kadrovi u odnosu na slična rešenja koja se mogu naći na tržištu su:

  • veoma detaljno razvijena kadrovska evidencija kao osnova za svaku vrstu obračuna
  • fleksibilnost i brzina
  • mogućnost raspodele troškova zarada na više cost centar-a, definisanje kalendara čak i do najnižeg nivoa odnosno do nivoa zaposlenog
  • veliki broj različitih tipova izveštaja koja se dobijaju sastavni deo osnovnog paketa

Za više informacija o modulu Kadrovi, pozovite nas na 0114048604 ili nam pišite na prodaja@datalab.rs

 

Ne propustite korisne novosti i savjete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popounite obrazac.

X