Upravljanje proizvodnim jedinicama – PANTHEON MT

Brzi protok informacija i pregledno vođenje dokumentacije su od vitalnog značaja za svako preduzeće. Mnoga proizvodna preduzeća imaju poteškoća prije svega na relaciji proizvodni pogon – proizvodna ćelija, gdje treba takođe da se dokumentuje rad. Ova dokumentacija je često na papiru i ima sljedeće nedostatke; nije pregledna, postoji veća mogućnost unosa grešaka, računovodstveni troškovi su zbog duplih unosa veći.
Za prevazilaženje ovih problema razvili smo PANTHEON Manufacture Terminal (MT) – licencu, koja eliminiše sve neprijatnosti klasične papirne dokumentacije. PANTHEON MT uvodi elektronsku dokumentaciju u proizvodnu ćeliju,  i na taj način poboljšava prenos informacija, smanjuje mogućnost ljudske greške i omogućava direktnu vezu dokumenata sa računovodstvom, direktorom i drugim odjeljenjima.
PANTHEON Manufacture Terminal (MT)

PANTHEON Manufacture Terminal sadrži sljedeće funkcionalnosti:

  • Izdavanje materijala, unos materijala, pregled materijalnog dijela proizvodne sastavnice RN, pregled unešene potrošnje materijala na RN
  • Unos izvršenog rada, unos rada, pregled operacija proizvodne sastavnice RN, pregled unešenog rada na RN
  • Unos izvršenog rada po radnicima, prijem proizvoda, pregled prijema na RN
  • Formular za registraciju radnika na svakoj operaciji i automatski prenos na RN
Budući da je licenca MT namijenjena isključivo elektronskoj dokumentaciji, u skladu sa tim ima i odgovarajuću cijenu. Licenciranje MT verzije je moguće samo za korisnike, koji imaju MF licence.

Kako začeti z uporabo PANTHEON Manufacture?

Kontaktirajte nas

Pozovite naše konsultante na broj 020 223 131 ili pošaljite upit na prodaja@datalab.me

Isprobajte program

Ispunite obrazac i počnite sa korišćenjem DEMO verzije, koju kasnije možete da nadogradite.

Prijavite se na obuku

Provjerite spisak obuka, koje je za proizvodna preduzeća organizovala Datalab Akademija.

Pozovite 020 223 131

Pozovite naše konsultante i zajedno ćete izabrati pravo rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!

X