, ,

Slanje eRačuna – šta to znači za male preduzetnike

4 Feb 2021

Da li ste se pitali postoji li način da od starta razvoja vašeg biznisa olakšate neke administrativne procese, koji će posao od obaveze učiniti zadovoljstvom? Ako jeste, onda ste definitivno na pravom putu da postanete ne samo odgovoran i precizan preduzetnik, već da vaše poslovanje postane ekološki prihvatljivo po svjetskim standardima.

Kreiranje računa odnosi vrijeme i resurse

Slanje računa ume da bude mukotrpan proces koji se sastoji iz više faza, a svaka od njih je vremenski opterećujuća. U proseku slanje i prijem računa sastoji se iz šest osnovnih etapa, među kojima su:

1. štampanje računa;
2. kovertiranje;
3. prijem pošte;
4. otvaranje;
5. sortiranje;
6. registracija.

Iz navedenih koraka se vidi da je osim ljudstva, potrebno koristiti papir, kovertu, poštanske usluge, novac za slanje računa, a sa strane primaoca računa potrebno je dodatno opterećenje resursa kako bi se račun registrovao i sortirao. Pažljivo smo pratili šta sve možemo da učinimo kako bismo malim preduzetnicima olakšali svakodnevno poslovanje, time im uštedeli novac, ali i ono najbitnije, vrijeme. Sa dodatnim vremenom, preduzetnici i početnici u biznisu mogu da se okrenu razmišljanju i implementiranju strategija i koraka koji će dovesti do rasta i proširenja njihovog biznisa.

Pri tradicionalnom kreiranju računa vrlo lako može doći do grešaka, jer se informacije unose manuelnim putem. U nedostatke klasičnih računa spadaju još i troškovi poštarine, papira, koverti i štampanja. Najveću manu ovog načina slanja računa predstavlja vrijeme koje je potrebno da bi se račun pošiljaoca dostavio primaocu.

Zaključili smo da bi svakom preduzetniku značilo da neke svakodnevne aktivnosti budu automatizovane u onoj mjeri koliko je realno moguće, a da sve vrijeme koje bude ušteđeno bude njima na raspolaganju kako bi se fokusirali na rast poslovanja. Zbog toga je postoji eRačun , usluga koja olakšava proces kreiranja, slanja, primanja i sortiranja računa.

Račun u tri koraka – eRačun

eRačun predstavlja uslugu koja omogućava lako i jednostavno kreiranje, slanje i primanje računa. Cio proces odvija se u svega tri etape: Pošiljalac – eRačun – Primalac . Ovakva vrsta računa u potpunosti zamjenjuje tradicionalni papirni oblik računa, s tim da je jedina razlika da dolazi u elektronskom obliku, odnosno da ga primalac prima isključivo elektronskim putem. Iako su do sada relativno zanemarivani, digitalni dokumenti su od izuzetne važnosti , a kontrola nad dokumentima daleko je veća ako se nalaze u elektronskom obliku.

Prednosti eRačun usluge

Posmatrajući male preduzetnike i njihov proces rada,  uočeno je šta sve ne valja, ili bi moglo biti optimizovano da bude uspješnije, kvalitetnije i brže. Naravno, iz negativnih karakteristika procesa rada nastale su i ideje za rješenja njihovog anuliranja.

Usluga eRačun stvara drugačiji pogled i užitak tokom svakog poslovnog dana. Štedi vam vrijeme, kao najvažniji resurs, a uz to imate sljedeće benefite: smanjenje materijalnih troškova, sniženje troškova poštanskih usluga, jeftino izdavanje i distribuciju, sniženje troškova manuelnog rada, lakšu kontrolu, manje grešaka i automatizovanu dostavu.

Nekima smanjenje materijalnih troškova kao benefit može zvučati čudno i beznačajno. Međutim, kada obračunate koliko potrošite novca godišnje na koverte, štampanje, papir, uslugu dostave i pisanje računa, jasno je da taj iznos niti je mali, niti je beznačajan, pogotovo za male preduzetnike koji tek razvijaju svoj posao.

Osim materijalnih troškova, dobija se ušteda na vremenu, što sa strane pošiljaoca računa, što sa strane primaoca. Pošiljalac ne gubi vrijeme da iznova kreira račun jednom klijentu, jer sve njegove podatke već ima u bazi podataka, veći dio procesa kreiranja računa je automatizovan, čime se izbjegavaju i potencijalne greške koje mogu nastati manuelnim unosom. Sa strane primaoca, primanje računa je brzo, efikasno, kao i njegova registracija i korišćenje. Cio proces je transparentan, što predstavlja vrhunac odgovornog poslovanja.

Mali preduzetnici su uglavnom oni koji započinju svoje biznise i teže ka učenju i širenju posla. Nekada zaista nije lako pohvatati šta se sve oko vas dešava, kako funkcionišu određena zakonska pravila, koji klijent šta želi, prodaja, nabavka, i još mnogo toga. Zbog toga je potrebno od samog starta imati kontrolu nad svim procesima i delovima poslovanja, i ne gubiti iz vida šta se sve dešava. Usluga eRačuna nudi vam mogućnost potpune kontrole nad svim izdatim računima, šta se sa njima dešava, da li su naplaćeni, da li su primljeni, kada im ističu valute i još korisnih informacija.

Digitalne usluge u vrijeme epidemije koronavirusa

U poslednjih osam mjeseci svjedoci smo epidemije koronavirusa koja je neke biznise usporila, druge poprilično oštetila, a neke zatvorila. Ono što je većina osetila na svojoj koži jeste rad od kuće, novi vid poslovnog funkcionisanja tokom vanrednog stanja. Do sada je rad od kuće bio privilegija samo nekih, dok je u 2020. godini postao obaveza mnogih.

Kako bi proces rada mogao da se nastavi iz novog okruženja, potrebno je uvesti neke alate i usluge koje će svakodnevne aktivnosti rada sa klijentima pretvoriti u bezbjednu i efikasnu online komunikaciju. Nemaju svi kući štampače, prostor u kome mogu da rade kao u kancelariji. U svakoj situaciji potrebno je gledati pozitivno na promjene, i šta sve može postati benefit i prednost.

Ako koristite digitalni alat kao što je eRačun, pored štednje vremena i materijalnih resursa, sve funkcije slanja računa možete da obavljate iz bezbjednog okruženja sa distancom u odnosu na druge ljude, i time neometano nastavite svoje poslovanje ne rizikujući da stvarate suvišne fizičke kontakte. Ovim kancelarija ne ostaje nužna obaveza, već se otvaraju mogućnosti za kvalitetno poslovanje i izvan radnog prostora. Na ovaj način ćete svojim poslovnim partnerima i klijentima pokazati da umete da se prilagodite datom okruženju, novonastalim situacijama i problemima, i da u svemu vidite priliku da napredujete, a ne problem koji ne može da se prevaziđe. Time im ulivate sigurnost i želju da i u budućnosti sarađuju sa vama.

Prilagodite se novonastalom poslovnom okruženju

Svakoj firmi, bilo ona malo, srednje ili veliko preduzeće, težnja je da jednostavno i lako rukuje dokumentima , a između ostalog i računima. Uz eRačun, ne samo da sve postaje jednostavno, već i brzo, daleko kvalitetnije i sa manje grešaka. Svi vaši klijenti biće zadovoljniji modernim pristupom, preciznošću i kvalitetom vašeg rada i ophođenja prema njima uz korišćenje usluga elektronskog slanja računa. Da biste dobili brže i preglednije poslovanje svoje firme, uz ePoslovanje možete proširiti svoje vidike, bolje razumijeti kuda vaše preduzeće ide, i naravno automatizaciju elektronskih računa.

Ne propustite korisne novosti i savjete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popounite obrazac.

X