Poslovna inteligenca – nadzorne plošče po meri

Uključeno u licence

ME
GE
MF

Poslovna inteligencija – kontrolne table po mjeri

Kontrolne table su namijenjene menadžmentu, analitičarima i svima onima, koji žele alat za pregled procesa u preduzeću. Kontrolne table su veoma jednostavne za upotrebu i omogućavaju uređivanje funkcija pojedincima. Na taj način, sistem je prilagođen potrebama direktorima, za prikazivanje samo ključnih pokazatelja i podataka, a detalji su prepušteni operativnom osoblju za podršku. Korisnici mogu napraviti proizvoljan broj kontrolnih tabli, na raspolaganju imaju i predefinisane kontrolne table. Pripremljeni su i različiti parametri, formule i načini prikaza poslovanja preduzeća, tako da ih je samo potrebno napuniti podacima. Na taj način više nije potrebno tražiti ključne informacije po najrazličitijim lokacijama. PANTHEON kontrolna tabla će ih potražiti umjesto Vas i uredno oblikovane ih prikazati na radnoj površini.

 

Sadržaj
 • prikazi u obliku grafikona, tabela, brojača, rotacionih tabela, rotacionih grafikona, kao proizvoljan ARES ili u obliku mape Google Maps
 • predefinisane kontrolne table
 • jednostavna izrada »po mjeri« kontrolnih tabli
 • prikaz OLAP ili SQL podataka
 • brojne predefinisane table:
  • Ekonomičnost poslovanja
  • Likvidnost preduzeća
  • Zaduženost preduzeća
  • Profitabilnost poslovanja
  • Aktivnost preduzeća
  • Sistem pokazatelja Model Zmijewskog
  • Sistem pokazatelja Chesserijev model
  • Sistem pokazatelja Kralicek Quicktest
  • Sistem pokazatelja Altman Z-score
  • Brzi pregled pokazatelja poslovanja
X