Poslovna inteligenca – analize, poročila, načrtovanje

Uključeno u licence

ME
GE
MF

Poslovna inteligencija – analize, izvještaji, planiranje

Analize

ZEUS analiza je namijenjena kako nezahtjevnim korisnicima kojima je namijenjen način rada “povuci i pusti”, tako i zahtjevnijim korisnicima. Prvenstveno ovi drugi će moći maksimalno da iskoriste sve mogućnosti koje pruža ZEUS Analiza. Analitičke sposobnosti ZEUS Analiza su osigurane upotrebom rotacione tabele i rotacionog grafikona, koji pružaju funkcije kao što su rotacija u dubinu, rotacija dimenzija i filtriranje, kao i upotrebom dodatnih funkcionalnosti, kao što su rotacija kroz (veza na izvorne dokumente i šifarnike), indeksi, izvoz u Excel, snimanje itd.

 

Sadržaj
 • jednostavna upotreba (“povuci i pusti”)
 • rotaciona tabela sa svim OLAP funkcionalnostima (drill down, pivot, filtriranje …)
 • velika mogućnost podešavanja (sortiranje, granica, indeksi, svote …)
 • mogućnost snimanja postavki
 • analiziranje količine, vrijednosti, RUC …
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, zalihe …)
 • »na klik« izvoz u Excel
 • rotacioni grafikon sa svim OLAP funkcionalnostima (drill down, pivot, filtriranje …)
 • grafički prikazi (stubasti, linijski, pita, šipkasti…)
 • mogućnost 3D grafičkih analiza
 • »na klik« izvoz grafikona u datoteku ».gif«
 • funkcija drill-through (rotacija kroz) – veza sa dokumentima i šifarnicama, koji su sadržani u analizi
 • analize po danima, mjesecima, kvartalima, godinama

Poslovni izvještaji

Prilikom razvoja Izvještaja na prvom mjestu nam je bio cilj da korisniku pružimo što je moguće jednostavniju upotrebu. Zato smo razvili postupak “Izrada izvještaja u četiri koraka«. Kao što i samo ime kaže, pomoću ZEUS Izvještaja je moguće iz unaprijed pripremljenih oblika izvještaja i nekoliko dodatnih postavki, kreirati proizvoljan izvještaj u četiri jednostavna koraka. Svakako, svaki tako kreiran izvještaj je moguće i ispisati, snimiti, izvesti u Excel itd. Izvještaji mogu biti tabelarni, kao i grafički.

Sadržaj

 • jednostavno izvođenje (»ZEUS izvještaj u četiri koraka«)
 • veliki broj pripremljenih izvještaja
 • velika mogućnost podešavanja (filtriranje, sortiranje, granice, indeksi …)
 • mogućnost snimanja podešavanja
 • praćenje količine, vrijednosti, RUC …
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, zaliha …)
 • »na klik« izvoz u Excel
 • grafički prikazi (stubasti, linijski, torta, pločasti …)
 • mogućnost 3D grafičkih izvještaja
 • izvještaji po danima, mjesecima, kvartalima, godinama
 • detaljna uputstva s primjerima i objašnjenja pojedinih izvještaja

Planiranje

Želje korisnika za jednostavnu upotrebu nismo zaboravili ni pri razvoju Planiranja. Planiranje je omogućeno za područja prodaje, nabavke, plata i finansija; za proizvoljna vremenska razdoblja i po proizvoljnim parametrima (subjektima, državama, identima, klasifikacijama, odeljenjima …). Planirane podatke pomoću indeksa, razlika i kumulativa korisnik može brzo da upoređuje sa realizovanim podacima. Osim navedenog, ZEUS Planiranje odlikuju i napredni alati, kao što je Generator plana, koji na osnovu protekle realizacije i procenta povećanja/smanjenja planira automatski.

 

Sadržaj
 • jednostavna upotreba
 • željeno detaljno planiranje po najrazličitijim parametrima
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, plate …)
 • alat »Generator plana« – za jednostavno (»automatsko«) planiranje na osnovu protekle realizacije
 • »na klik« izvoz u Excel
 • jednostavno poređenje plana sa realizacijom (razlike, indeksi, kumulative …)
 • veze sa odgovarajućim šifarnicima
 • planiranje po mjesecima, kvartalima, godinama.
X