067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

63601

prodatih PANTHEON licenci

Prodajni i partneri za podršku

Implementacioni partneri su zaduženi za niz veoma značajnih aktivnosti, koje se izvode kod korisnika neposredno nakon kupovine odgovarajuće verzije PANTHEON-a. Sistem je potrebno najprije implementirati, zatim buduće korisnike obučiti za rad i obezbijediti aktivnosti koje su potrebne za održavanje.

Uvođenje

Uvođenje ili implementacija je veoma značajan prvi korak, za koji su zaduženi naši partneri. U ovoj fazi se vrše podešavanja svih parametara, koji određuju rad aplikacije u okviru određenog preduzeća. Aktiviraju se moduli, koji pokrivaju određene poslovne procese i sa ključnim korisnicima definišu postupci, koji su potrebni za pravilno djelovanje aplikacije.

Obuka

Drugi korak je obuka korisnika koju obavljaju DataLab partneri, koji veoma dobro poznaju rad aplikacije PANTHEON-a kao i sistem djelovanja u preduzeću i na kraju veoma dobro znaju šta sve treba naučiti krajnje korisnike. Prijenos znanja na korisnike je od veoma velikog značaja jer se na taj način postiže optimalno iskorišćenje svih prednosti, koje pruža PANTHEON.

Održavanje

Posljednja aktivnost koju izvode implementacioni partneri je održavanje sistema. Neke stvari se izvode on-line u samom razvojnom centru dok neke obavljaju naši partneri na samom terenu. Uslugu održavanja sistema korisnik dogovara sa partnerom i definiše međusobna prava i obaveze odgovarajućim ugovorom.

Sertifikovani konsultanti

Među našim partnerskim kompanijama odaberite kvalificiranog konsultanta za modul, za koji Vam je potrebna pomoć.

Premium partneri

actual-soft-montenegro.jpg Actual Soft Montenegro d.o.o.
Lokacija: Podgorica,
Maša Đurovića 1,
 RA logo za sajt1 Računovodstvena Akademija d.o.o.
Lokacija: Podgorica,
ul. dr. Vukašina Markovića 2
ABORDAGE d.o.o. ABORDAGE d.o.o.
Lokacija: Bar,
bul. Revolicije kula A IV-10

 

Želite da postanete partner?

Ukoliko želite više informacija o našem partnerskom programu kontaktirajte nas. Pozovite nas na broj (020) 223 131 ili nam pišite na prodaja@datalab.me
X