067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

63601

prodatih PANTHEON licenci

Česta pitanja

Infrastruktura

Potrebna radna oprema

Minimalna zahtjevna konfiguracija računara za rad programskog paketa DataLab PANTHEON je:

Vrsta instalacije Operacioni sistem Disk Procesor RAM Ekran
PANTHEON X sa serverom MS SQL Server 2008 R2 Win 7
Win 8
Kapaciteta > 12 GB Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron >= 1 GB 1280×768 pik
PANTHEON X samo klient ili Hosting Win 7
Win 8
Kapaciteta > 1 GB Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron >= 512 MB 1280 x 768 pik

Preporučena konfiguracija računara za rad programskog paketa DataLab PANTHEON

Vrsta instalacije Operacioni sistem Disk Procesor RAM Ekran
PANTHEON X sa serverom SQL Server 2012 Win Server 2008 R2
Win Server 2012
Win 7
Win 8
Kapaciteta > 60 GB 3.1 GHz (64-bit processor) ili brži brži više-jezgreni procesor  >= 8 GB 1280 x 1024 pik
PANTHEON X samo klient ili Hosting Win 7
Win 8
Kapaciteta > 25 GB 3.1 GHz (64-bit procesor) ili brži više-jezgreni procesor  >= 1 GB 1280 x 1024 pik
Operativni sistemi i baze podataka

PANTHEON podržava veliki broj (ali ne sve) različitih kombinacija informacionog okruženja.

Tako možemo produktivno iskoristiti postojeću infrastrukturu bez preteranih ulaganja u novu opremu za rad ili operativne sisteme.

Druge verzije koristite na sopstvenu odgovornost, za njih ne preuzimamo odgovornost i NE PODRŽAVAMO IH.

Baze Podataka

DataLab PANTHEON koristi klijent /server tehnologiju i zato mu je potreban dobar mrežni server.U instalacije (setup-e) smo uključili sljedeće servere::

 • Microsoft SQL Server Express 2014 (besplatan, uključen u instalaciju DataLab PANTHEON X), djeluje u 32- i 64- bitni operativni sistem

Podržani serveri

PANTHEON podržava sljedeće servere i njihove verzije:

 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 64 bit
 • Microsoft SQL server 2012 64 bit
 • Microsoft SQL server 2012 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 32 bit
 • Microsoft SQL server 2014 64 bit
 • Microsoft SQL server 2016 64 bit

Operativni sistemi

PANTHEON je prvenstveno namijenjen radu većeg broja korisnika. U ovom domenu podržava sljedeće operativne sisteme:

 • Microsoft Windows 2008
 • Microsoft Windows 2008 R
 • Microsoft Windows 2012
 • Microsoft Windows 2012 R2

Za rad na korisničkom računaru podržavamo sljedeće operativne sisteme:

 • Windows 7
 • Windows 8*
 • Windows 8.1*
 • Windows 10 – DatalabTehnologije d.d. podržavaju PANTHEON na sljedećim verzijama Windows-a 10: Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education). PANTHEON je podržan i na tržišno podržanoj Windows 10 verziji: Current Branch (CB), Current Branch for Business (CBB) te Long-Term Servicing Branch (LTSB) i biće podržavan do kraja životnog ciklusa aplikacije (nema previđenog datuma).

PANTHEON na Apple računaru

PANTHEON je namijenjen Windows okruženju, ali se može koristiiti na više načina na računarima Apple Mac s operativnim sistemom OS X i mobilnim uređajima s iOS.

 • Emulacija Windows okruženja sa jednim od namjenskih emulatora, npr. WineHQ ili CrossOver.
 • Virtualno okruženje: virtualizacija (npr. Parellels) omogućava, da sa jednog operativnog sistema pređete na drugi operativni sistem. Tako u OS X okruženju na virtualnom računaru namjestite okruženje Windows i upotrebljavate PANTHEON.
 •  Više operativnih sistema uporedo (tzv. multi-boot).Kada upalite računar možete odabrati koje okruženje želite. Tako, možete jednostavno podesiti okruženje Windows i upotrebljavati PANTHEON.

Terminal pristup

DataLab PANTHEON podržava sljedeće načine terminal pristupa:

 • Microsoft Windows 2008
 • Microsoft Windows 2008 R2
 • Microsoft Windows 2012
 • Microsoft Windows 2012 R2
 • Cytrix
 • Microsoft Windows RAS
 • Virtual Private Network
 • Virtual Private Network za upotrebu SSL enkripcije na SQL serveru (od builda 55.35.00 naprijed)
Vrste instalacije u odnosu na konfiguraciju mreže

DataLab PANTHEON možemo da instaliramo na različite konfiguracije računarskog sistema. Po pravilu razlikujemo jednokorisničku i mrežnu instalaciju. Mrežna (višekorisnička) instalacija se može izvesti na dva načina.

 

 • Manji korisnici (do 5 korisnika u mreži) mogu da koriste kao server najsnažniju (i najmanje korišćenu) radnu stanicu u mreži i tako uštede trošak namjenskog računara i serverske programske opreme.
 • Većim instalacijama (preko 5 korisnika) preporučujemo instalaciju sa namjenskim serverom, gdje server ne koristimo za rad sa programom.
Detaljnije informacije o instalaciji
Pristup do interneta
Pristup do interneta je danas za svako preduzeće nužno. Na internet se seli većina poslovne komunikacije (elektronska pošta), a sve više su raširene i razne metode elektronskog poslovanja.

Svaki korisnik DataLab PANTHEON programske opreme je dužan da napravi pristup do interneta. Pristup može biti preko običnog modema, ISDN, kabla ili stalne veze. Bez interneta nije moguće aktivirati i nadograđivati našu programsku opremu!

Kupovina licenci

Licenciranje i serijski brojevi

PANTHEON za svoj rad treba da ima odgovarajuću licencu, koju povlači sa našeg mrežnog servera poslije upisa serijskog broja. Licence možete da rasporedite na proizvoljan broj serijskih brojeva, koji će u isto vrijeme označavati i lokacije (poslovne jedinice, povezana preduzeća …), na kojima se određene licence koriste. Raspoređivanje zavisi i od vaših poslovnih potreba kao i od konfiguracije računarske mreže na kojoj se PANTHEON instalira.   Detaljnije informacije o licenciranju

Dokup i nadogradnja licenci

Ukoliko već imate PANTHEON licence i potrebne su Vam dodatne, ili licence sa više mogućnosti i funkcionalnosti, jednostavno možete kupiti dodatne licence, ili nadograditi (zamjeniti za više), plaćate samo razliku. Česta pitanja

Početak s radom

Instaliranje PANTHEON-a

Uputstva za instalaciju poslovno informacionog sistema PANTHEON su detaljno opisana na Korisničkim stranicama. . Početak instalacije

Postavke za novog korisnika

Uputstva za dodavanje, mijenjanje, brisanje, i dopune korisnika su detaljno opisane na Korisničkim staranicama. Dodavanje i brisanje korisnika

Dodavanje i brisanje grupe korisnika

Uputstva za dodavanje i brisanje korisničkih grupa su detaljno opisane na Korisničkim stranicama. Dodavanje i brisanje grupe

Održavanje sistema

Osvježavanje i održavanje PANTHEON-a

Poslovno-informacioni sistem je “živ organizam”, koji mora da se mijenja i prilagođava. Spoljašnji zahtjevi (npr. promjene zakonodavstva) zahtjevaju nove verzije programske opreme, dok je još više promjena i poboljšanja posljedica vlastitog razvoja i napretka informacionog sistema, koje ga čine još boljim, funkcionalnijim, stabilnijim i efikasnijim. Istovremeno se mijenja i tehnologija, koja je osnova informacionog sistema. Zbog svega navedenog, neophodno je program osvježiti novim verzijama, odnosno kako mi kažemo potrebno je uraditi nadogradnju. Na nadogradnju imate pravo ukoliko imate zaključen Ugovor o osvježavaju za programski paket DataLab PANTHEON ili kraće rečeno pravo na osvježavanje. Detaljnije informacije o osvježavanju

Da li možemo da promijenimo Datalab partnera?
Sigurnost i zadovoljstvo naših korisnika je naš primarni cilj. Ako uzmemo u obzir naš način poslovanja, gdje DataLab razvija programsku opremu, a održavanje, instalaciju i podršku vrše partneri, može da se pojavi situacija da korisnik nije zadovoljan uslugama, koje obavlja partner.   DataLab prepušta izbor partnera korisniku bez ikakvih prepreka. Korisnik može partnera da izabere sam, a isto tako može i da ga promjeni. Dovoljno je pismeno obavještenje DataLab-u, da korisnik prekida poslovni odnos sa partnerom A i prelazi na partnera B ili na matično preduzeće Datalab. Licence i sve plaćene usluge su vlasništvo korisnika i nisu vezane za partnera i vrijede bez obzira na broj promjena. Samo želimo da Vas upozorimo da svaki partner najbolje poznaje svoje korisnike. Kod prelaska sa jednog partnera na drugog, potrebno je uzeti u obzir da će novi partner ponovo morati da se upozna sa načinom rada korisnika, što može da dovede do dodatnih troškova.

Više informacija

Za više informacija u vezi sa poslovno informacionim sistemom PANTHEON pozovite nas na broj (020) 223 131 ili nam pišite na e-mail
X