067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

152376

prodatih PANTHEON licenci

Datalab Akademija

U okviru svoje aktivnosti Datalab Akademija pruža obuku i sertifikovanje partnera i krajnjeg korisnika programske opreme PANTHEON. Naš cilj jeste da popunimo sve nedostatke, koji nastaju zbog nedovoljnog znanja i razumijevanja PANTHEON-a, pomoću kvalitetne i dostupne obuke i edukacionog materijala.

Aktuelno u Datalab Akademiji

Prelazak sa PANTHEON SE na ME!

Ukoliko imate trenutno više od 3 aktivne baze i koristite PANTHEON LX, LT, RE ili SE licencu, preporučujemo Vam da pređete na viši licencni model PANTHEON ME. Akcija za prelazak sa SE na ME licence je produžena i trajaće do 15.04.2016. Korisnici koji prelaze na PANTHEON ME licencu, pored neograničenog broja baza imaće i brojne nove funkcionalnosti. Kroz dva 2 koraka ćemo Vam omogućiti prelazak i obučiti Vas kako da koristite resurs koji sada imate na raspolaganju.

Korak I Tehnički prelazak na ME verziju. Najkasnije do 15.04.2016, info@datalab.co.me

Korak II Edukativni prelazak na ME verziju. Cijena paketa 60 € + PDV za prijave i prelazak na PANTHEON ME do 15.04.2016.

Termini aktuelnih obuka

Nema događaja

Više informacija

Za sva dodatna pitanja u vezi sa edukacijom i raspisanim kursevima pozovite nas na:
Tamara Musterović, vođa Datalab Akademije, tel. 020 223 131
Petar Obradović, prijave i opšte informacije, tel. 020 248 901

X