Blagajniško poslovanje

Uključeno u licence

 

LX
LT
RE
SE
ME
GE
MF

Narudžbine kupaca i dobavljača

 

U modulu Narudžbine pratimo primljene narudžbine, ponude ili predračune kupaca i date narudžbine, trebovanja ili primljene predračune dobavljača.  Narudžbine su opremljene statusima, tako da ih možemo pratiti kroz cjelokupan ciklus.

Otpremna lista pojednostavljuje rad u većini skladišta, istovremenoo pruža mogućnost »čvrste rezervacije« – dodjeljivanje robe tačno određenom kupcu. CRM mehanizmi koje nude povezana razvojna preduzeća nam omogućavaju neposredan pristup do svih dokumenata povezanih s kupcem.

Narudžbe mogu biti i osnova za fakturisanje i izdavanje robe kao i za radne naloge za proizvodnju. Prigodnim i jednostavnim funkcijama možemo iz narudžbine kupca ili dobavljača jednostavno i bez ponovnog unošenja podataka da izradimo fakturu za prijem ili izdavanje robe, a iz narudžbine kupaca možemo takođe da izradimo i radni nalog za proizvodnju.

Na osnovu signalne (minimalne ili optimalne) zalihe ili narudžbe kupaca, program, uvažavajući rok isporuke, automatski generiše odgovarajuće narudžbine dobavljačima. Veoma koristan je i pregled izdavanja, gdje za svaku poziciju narudžbine vidimo dinamiku njenih zaliha. Vođenje narudžbina kupaca možemo da povežemo sa internet trgovinom B2B ili B2C.

 

Narudžine kupaca

 • Proizvoljan broj tipova narudžbine kupaca (npr. ponuda, predračun itd.)
 • Mogućnost određivanja dva partnera na dokumentu (kupac, primalac)
 • Tačan pregled tekuće zalihe
 • Uvid u finansijsko stanje kupca
 • Mogućnost dodavanja opcijskih proizvoda (alternativni proizvod s doplatom)
 • Mijenjanje sastavnice sastavljenih materijalnih sredstava u narudžbinama
 • Ispis narudžbine na više jezika, oblik ispisa potpuno prilagođen
 • Mogućnost dodavanja napomene na narudžbinu i na određenu poziciju
 • Opis pozicije na ponudi neposredno iz šifarnika
 • Dodavanje narudžbine na narudžbinu
 • Mogućnost meke i tvrde rezervacije zalihe
 • Mogućnost djelimične nabavke
 • Mogućnost rezervacije narudžbine

 

Narudžbine dobavljača

 • Više tipova narudžbine dobavljača (npr. domaći, strani, komisija)
 • Oblikovanje narudžbine dobavljača iz narudžbine kupca
 • Oblikovanje narudžbine dobavljača iz podataka o zalihama (minimalni i optimalni)
 • Oblikovanje sumarne narudžbine dobavljaču za više narudžbina kupaca
 • Ispis u obliku narudžbine i na više jezika
 • Praćenje djelimične dostave
 • Obračun narudžbina
 • Pregled naručenog i još neisporučenog od strane kupaca i dobavljača
 • Pregled materijalnih potreba
 • Analitika upita

Obračun narudžbina

 • Pregled naručenog i još neisporučenog na strani kupaca i dobavljača
 • Pregled materijalnih potreba
 • Analitika pitanja

 

X