Celotna kadrovska evidenca

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Celokupna kadrovska evidencija

Posebna pažnja je u PANTHEON™-u posvećena ljudskim resursima, koji su često u poslovnoj informatici zapostavljeno područje. Jezgro predstavlja personalna mapa radnika. U njoj vodimo različite evidencije o radnicima rezidentima ili nerezidentima, koji mogu da imaju različite oblike zaposlenja: stalno zaposleni, honorarno, autorski honorar ili dr.

Za svakog radnika sastavljamo personalnu mapu u kojoj unosimo lične podatke, zatim podatke o članovima porodice, evidenciju radnog staža, gradimo kretanje radnika po radnim mjestima u preduzeću, kao i podatke o radnom stažu. Tu su i podaci o odmoru i korišćenju odmora, kao i evidencija odsutnosti radnika. Takođe, možemo da vodimo evidenciju zdravstvenih pregleda radnika, obavljenih kurseva i obuka.

Poseban dio predstavljaju podaci o plati radnika, članstvu u sindikatima, radno vrijeme zaposlenog…

U svrhu zapošljavanja postoji modul, koji omogućava praćenje raspisanih konkursa za radna mjesta. Na tim raspisima se prijavljuju kandidati, koji mogu ostati u našoj bazi i za sljedeći raspisani konkurs. Na osnovu obavljenog razgovora pravimo procjenu i izaberemo odgovarajućeg kandidata. Nakon toga, ti podaci se jednostavno prenesu u personalnu mapu.
Za sigurnost ličnih podataka, obezbijeđen je mehanizam autorizacija.

 

 

Sadržaj
 • Kadrovska evidencija (JMBG, lični podaci, prebivalište…)
 • Praćenje podataka radne knjižice (izračun radnog staža, jubileja …)
 • Praćenje podataka o članovima porodice, strancima, radnim dozvolama, različitim dokumentima, sindikalnim članarinama
 • Evidencija obrazovanja radnika, kako u okviru obrazovnih institucija tako i interno
 • Parametri za izračun plate (polja po želji, koja se mogu koristiti za izračun plate)
 • Praćenje karijere zaposlenog i kretanje u preduzeću
 • Evidencija nagrada i disciplinskih mjera
 • Dobrovoljno dodato penziono osiguranje
 • Modul za sistemizaciju radnih mjesta
 • Praćenje godišnjih odmora (izračun, ispisi, istorija) po formulama za izračun odmora ili unosom (nivo preduzeća, radnog mjesta, radnika) kao i ispisi potrebnih kadrovskih odluka
 • Praćenje različitih odsustnosti sa rada, npr. bolovanja, odmori… (kalendar, tabela, ispis)
 • Praćenje radnog vremena i integracija sa registratorima vremena
 • Podaci o zdravstvenom stanju zaposlenog
 • Zdravlje i zaštita na radu (praćenje ispita, korišćenje zaštitnih sredstava, arhiva dokumentacije radnika.)
 • Zaduženja za osnovna sredstva
 • Izračun godišnjih odmora i kreiranje ispisa o odmorima
 • Zakonski šifarnici (standardna klasifikacija zanimanja, stepen obrazovanja…)
 • Upozorenje na događaj (npr. rođendan radnika, istek ugovora, zdravstveni pregled)
 • Ispisi (standardni ispisi, oblikovanje vlastitih ispisa)
 • Izvoz podataka za pripremu lančanih pisama (MS Word i OpenOffice Write)
 • Raspisivanje potreba za radno mjesto (interno, WWW), kreiranje spiska kandidata i praćenje razgovora kao i njihova procjena
X