Edukativni (EDU) partneri

Partnerski program EDU je namijenjen saradnji sa obrazovnim ustanovama, gdje se PANTHEON koristi u procesu obrazovanja. Obrazovna ustanova može da opremi učionice besplatnim licencama, kao i pravo korišćenja edukativnog materijala Datalab Akademije. 2012. smo počeli da uspostavljamo EDU partnerstva za PANTHEON Farming. Počeli smo u Sloveniji, partnerstva širimo dalje u regionu.

Slovenija

www.fov.uni-mb.si Fakultet organizacionih nauka – Univerzitet u Mariboru
www.epf.uni-mb.si Ekonomsko-poslovni fakultet – Univerzitet u Mariboru
www.ef.uni-lj.si Ekonomski fakultet Univerzitet u Ljubljani
www.vsr.si Visoka škola za računovodstvo, Ljubljana
www.solarakican.si Biotehnička škola Rakičan
www.bc-naklo.si Biotehnički centar Naklo
www.ksgrm.net Poljoprivredna škola Grm

Hrvatska

www.efst.hr Ekonomski fakultet Split
algebra.hr Algebra – IT obrazovanje i visoka škola za računovodstvo, Zagreb
www.vsite.hr Visoka škola za informacione tehnologije, Zagreb
www.pou-morana.hr Pučki univerzitet Morana, Zagreb
excel.hr/excel-educa/ Excel Educa, ustanova za obrazovanje odraslih, Osijek

Bosna i Hercegovina

www.efsa.unsa.ba Ekonomski fakultet u Sarajevu
www.blc.edu.ba Visoka škola Banja Luka College, Banja Luka
unvi.edu.ba Univerzitet Vitez, Travnik
www.ssst.edu.ba Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Sarajevo
www.apeiron-uni.eu Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka

Srbija

www.rafin.edu.rs Visoka stručna škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd
www.viser.edu.rs Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
www.singidunum.ac.rs Univerzitet Singidunum, Beograd

Makedonija

www.ukim.edu.mk Fakultet za ekonomiju – Univerzitet sv. Kirila i Metodija, Skopje
www.ugd.edu.mk Univerzitet Goce Delčev, Štip
www.mf.ukim.edu.mk Mašinski fakultet – Univerzitet sv. Kirila i Metodija, Skopje
X