067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

62374

prodatih PANTHEON licenci

Pregled poslovanja

U napredne verzije PANTHEON-a je ugrađena moćna poslovna analitika, koja omogućava pregled poslovanja na svim nivoima preduzeća. Tako računovođa ima uvijek pregled nad poslovanjem svoje stranke, ključnih informacija sve na jednom mjestu. Informacije i analize je moguće na samo jedan klik izvestiti u e-poštu ili MS Excel tabelu. Podaci se mogu prikazivati u jednostavnom obliku ili u više specifičnih oblika.

Zbog toga što je poslovna analitika već integrisana u napredniju verziju računovodstvenog programa PANTHEON, ne zahtjeva nikakva dodatna prilagođavanja ili programiranja. Prethodna integrisanost sa centralnim sistemom podrazumjeva nižu cijenu i manje troškove održavanja!

Primjer prikaza direktorskih podataka:

 • Pregled obavljenog posla po projektima
 • Koliko novaca je na računu otvorenih ili zatvorenih stavki
 • Potraživanja i obaveze
 • Na kojim segmentima su projekti
 • Mjesečni rezultat rada
 • Grubi podaci dugovanja i potraživanja

Direktor vidi samo podatke, koji su njemu bitni, a detalji su prepušteni pomoćnom osoblju.

Analize

Analize

ZEUS analiza je namijenjena kako nezahtjevnim korisnicima kojima je namijenjen način rada “povuci i pusti”, tako i zahtjevnijim korisnicima. Prvenstveno ovi drugi će moći maksimalno da iskoriste sve mogućnosti koje pruža ZEUS Analiza. Analitičke sposobnosti ZEUS Analiza su osigurane upotrebom rotacione tabele i rotacionog grafikona, koji pružaju funkcije kao što su rotacija u dubinu, rotacija dimenzija i filtriranje, kao i upotreba dodatnih funkcionalnosti, kao što su rotacija kroz (veza na ishodišne dokumente i šifarnike), indeksi, izvoz u Excel, snimanje itd.

Sadržaj
 • jednostavna upotreba (“povuci i pusti”)
 • rotaciona tabela sa svim OLAP funkcionalnostima (drill down, pivot, filtriranje …)
 • velika mogućnost podešavanja (sortiranje, granice, indeksi, svote …)
 • mogućnost snimanja podešavanja
 • analiziranje količine, vrijednosti, RUC …
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, zaliha …)
 • »na klik« izvoz u Excel
 • grafički prikazi (štapičasti, linijski, torta, pločasti …)
 • mogućnost 3D grafičkih analiza
 • »na klik« izvoz grafikona u datoteku ».gif«
 • funkcija drill-through (rotacija kroz) – veza sa dokumentima i šifarnicama, koji su sadržani u analizi
 • analize po danima, mjesecima, kvartalima, godinama
Analize prodaje
Poslovna poročila

Poslovni izvještaji

Prilikom razvoja Izvještaja na prvom mjestu nam je bio cilj da korisniku pružimo što je moguće jednostavnije korišćenje. Zato smo razvili postupak “Izrada izvještaja u četiri koraka«. Kao što i samo ime kaže, pomoću ZEUS Izvještaja je moguće iz unapred pripremljenih oblika izvještaja i nekoliko dodatnih postavki, kreirati proizvoljan izvještaj u četiri jednostavna koraka. Svakako, svaki tako kreiran izvještaj je moguće i ispisati, snimiti, izvesti u Excel itd. Izvještaji mogu biti tabelarni, kao i grafički.

Sadržaj
 • jendostavno izvođenje (»ZEUS izvještaj u četiri koraka«)
 • veliki broj pripremljenih izvještaja
 • velika mogućnost podešavanja (filtriranje, sortiranje, granice, indeksi …)
 • mogućnost snimanja podešavanja
 • praćenje količine, vrijednosti, RUC …
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, zaliha …)
 • »na klik« izvoz u Excel
 • grafički prikazi (stubasti, linijski, torta, pločasti …)
 • mogućnost 3D grafičkih izvještaja
 • izvještaji po danima, mjesecima, kvartalima, godinama
 • detaljna uputstva s primjerima i objašnjenja pojedinih izvještaja
Poslovno poročilo v PDF
Kontrolne table

Kontrolne table

Kontrolne table su namijenjene direktorima, analitičarima i svima onima, koji žele moćan analitički alat za pregled procesa u preduzeću. Kontrolne table su veoma jednostavne za korišćenje i korisnik može da ih prilagodi svojim potrebama. Na taj način, sistem može biti prilagođen potrebama direktora, za prikazivanje samo ključnih pokazatelja i podataka, a detalji su prepušteni operativnom osoblju za podršku. Korisnici mogu da naprave proizvoljan broj kontrolnih tabli, a na raspolaganju su im i predefinisane kontrolne table. Pripremljeni su različiti parametri, formulisan je način prikaza poslovanja preduzeća, tako da ih je potrebno napuniti podacima i lako izvršiti pregled poslovanja. Na taj način više nije potrebno tražiti ključne informacije po najrazličitijim lokacijama. PANTHEON kontrolna tabla će ih potražiti umjesto Vas, i uredno oblikovane prikazati na radnoj površini.

Sadržaj
 • prikazi u obliku grafikona, tabela, brojača, rotacionih tabela, rotacionih grafikona, kao proizvoljan ARES ili u obliku mape Google Maps
 • predefinisane kontrolne table
 • jednostavna izrada »po mjeri« kontrolnih tabli
 • prikaz OLAP ili SQL podataka
 • brojne predefinisane table:
  • Ekonomičnost poslovanja
  • Likvidnost preduzeća
  • Zaduženost preduzeća
  • Profitabilnost
  • Aktivnost preduzeća
  • Sistem pokazatelja Model Zmijewskog
  • Sistem pokazatelja Chesserijev model
  • Sistem pokazatelja Kralicek Quicktest
  • Sistem pokazatelja Altman Z-score
  • Brzi pregled pokazatelja poslovanja
Prodaja po državah

Planiranje

 

Planiranje

Želje korisnika za jednostavnu upotrebu nismo zaboravili ni pri razvoju Planiranja. Planiranje je omogućeno za područja prodaje, nabavke, plata i finansija; za proizvoljna vremenska razdoblja i po proizvoljnim parametrima (subjektima, državama, identima, klasifikacijama, odjeljenjima …). Planirane podatke pomoću indeksa, razlika i kumulativa korisnik može brzo da upoređuje sa realizovanim podacima. Osim navedenog, ZEUS Planiranje odlikuju i napredni alati, kao što je Generator plana, koji na osnovu protekle realizacije i procenta povećanja/smanjenja planira automatski.

Sadržaj
 • jednostavna upotreba
 • željeno detaljno planiranje po najrazličitijim parametrima
 • pregledna modularna struktura (prodaja, nabavka, finansije, plate …)
 • alat »Generator plana« – za jednostavno (»automatsko«) planiranje na osnovu protekle realizacije
 • »na klik« izvoz u Excel
 • jednostavno poređenje plana sa realizacijom (razlike, indeksi, kumulative …)
 • veze sa odgovarajućim šifarnicima
 • planiranje po mjesecima, kvartalima, godinama.
Budget

Pozovite 020 223 1310

Pozovite naše konsultante i zajedno ćete izabrati pravo rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!

X