067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

63601

prodatih PANTHEON licenci
PANTHEON Accounting

Stabilnost, pouzdanost i zakonska usklađenost

Računovođama troši manje vremena za unos podataka. Sve zakonske promjene i standardi se u programu automatski osvježavaju preko interneta, zbog čega će vaš servis uvijek poslovati u skladu sa propisima. Računovodstveni program PANTHEON omogućava razvoj poslovnog savjetovanja, finansijskih analiza i stim povezane usluge.

Računovodstvo u preduzećima

Računovodstvo u preduzećima

S PANTHEON-om možete pokriti sve poslovne procese u preduzeću: nabavku, prodaju, proizvodnju, servis, i podržane procese: kadrove, finansije, računovodstvo, planiranje, nadzor. Sa vama je od samog početka, kada vam je potreban samo za izdavanje računa, do većeg preduzeća sa više filijala i međunarodnim poslovanjem. Raste zajedno s vama, prilagođava se vašim potrebama i radi u sprezi sa drugim programima kao kamen temeljac vašeg informacionog sistema. Zbog toga vam je na raspolaganju više verzija u odnosu na funkcije, koje nudimo. Pored mnogih informacionih funkcija nudimo brojne alate za lakši rad računovođama.

Osnovne funkcionalnosti
 • Velika mogućnost samostalnog podešavanja automatskog knjiženja, ispisa i izvoz podataka u skladu sa potrebama i želji korisnika.
 • Mogućnost korišćenja kao samostalnog modula ili u vezi sa robnim, proizvodnim i kadrovskim dijelom programa PANTHEON i poslovnu analitiku ZEUS.
 • Evidentiranje i vrednovanje osnovnih sredstava.
 • Predefinisane bilansne preglede s mogućnošću oblikovanja željenih bilansnih izvještaja.
 • Priprema konsolidovanih izvještaja preduzeća u različitim državama.
 • Brinemo, da je program uvijek zakonski usklađen u Sloveniji, Hrvatskoj, u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, na Kosovu, Švajcarskoj i Bugarskoj.
 • Omogućavamo prenos šifarnika i različitih predloga preko interneta na klik.
 • Program u skladu sa predlozima i željama klijenata uvijek dopunjujemo. Novi moduli posljednjih godina: napomene, naplata, osiguranje potraživanja, računovodstvena konzola.
 • Brzi unos računa preko računovodstvenog unosa primljenih i izdatih računa u papirnom obliku, koje dobijate od klijenta.
 • Poslovna analitika i računovodstveno planiranje.
 • Integracija sa različitim dokumentnim sistemima.
 • Mogućnost doprogramiranja sistema u skaldu sa potrebama i željama korisnika.
 • Priprema i izvoz godišnjih i drugih periodičnih izvještaja za Poresku upravu, itd.
 • eRačuni.
Računovodski servisi

Računovodstveni servisi

PANTHEON računovodstvenim servisima pruža efikasan, stabilan, siguran i moćan računovodstveni program, jednostavan za korišćenje. S poslovnom analitikom, računovođa može svojim klijentima da ponudi poslovno savjetovanje, mogućnost izdavanja poslovnih izvještaja, koje iz PANTHEON-a izvozi u PDF, MS Excel ili e-mail, prenosi bilanse poreskoj upravi direktno iz programa preko interneta. S Hostingom ga možete koristiti bez ulaganja u infrastrukturu i održavanja.

Spisak računovodstvenih servisa
Osnovne funkcionalnosti
 • Jednostavna razmjena podataka i dokumenata među računovodskim servisima i klijentima.
 • Velika mogućnost samostalnog podešavanja automatskog knjiženja, ispisa i izvoza podataka u skladu sa potrebama i željama korisnika.
 • Mogućnost korišćenja kao samostalnog modula ili u vezi sa robnim, proizvodnim i kadrovskim dijelom programa PANTHEON i poslovnu analitiku ZEUS.
 • Predefinisane bilansne preglede s mogućnošću oblikovanja željenih bilansnih izvještaja.
 • Priprema konsolidovanih izvještaja preduzeća u različitim državama.
 • Brinemo, da je program uvijek zakonski usklađen u Sloveniji, Hrvatskoj, u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, na Kosovu, Švajcarskoj i u Bugarskoj.
 • Omogućavamo prenos šifarnika i različitih predloga preko interneta na klik.
 • Ukoliko vaša stranka koristi drugi program, omogućavamo uvoz podataka za potrebe pripreme obračuna PDV i bilansnih izvještaja.
 • Program dopunjujemo u skladu sa predlozima i željama klijenata. Novi moduli posljednjih godina: napomene, naplata, osiguranje potraživanja, računovodstvena konzola.
 • Obavljeni posao u svom računovodstvenom servisu možete da pregledate preko računovodstvene konzole.
 • Brzi unos računa preko računovodstvenog unosa primljenih i izdatih računa u papirnom obliku, koje dobijate od klijenta.
 • Poslovna analitika i računovodstveno planiranje.
 • Integracija sa različitim dokumentnim sistemi.
 • Priprema i izvoz godišnjih izvještaja za Poresku upravu, itd.
 • eRačuni.
Sertifikovani PANTHEON računovođa

Sertifikovani PANTHEON računovođa

PANTHEON računovođa, je uspješno završio kompletano obrazovanje- verifikacioni program i položio ispite iz oblasti Računovodstvo, PDV i Plate.
 • S PANTHEON-om imamo odličan pregled nad poslovanjem sa svojim dobavljačima i kupcima (partnerima). Imamo odmah uvid, koje smo dokumente razmijenili, koliko smo prometa ostvarili sa njima, koliko im dugujemo odnosno koliko nama duguju.
 • Predefinisano knjiženjenam pomaže, da ne razmišljamo o knjiženju računa i istovremeno izbegnemo nepravilnosti pri knjiženju.
 • Automatski zadacivode računa, da su poslovni događaji ažurno knjiženi.
 • Platni prometsadrži podršku gotovinskom i negotovinskom poslovanju, pripremu kompenzacija, izvoz datoteka sa nalozima za plaćanje koje uvozimo u izabranu banku, i uvoz izvoda i njihovo automatsko knjiženje, što štedi mnogo vremena.
 • Veliki broj pregledapotraživanja i dugovanja (otvorene stavke, dospjele stavke, najveći kupci i dobavljači po prometu …).
 • Funkcionalnosti (zatezne) kamate, opomene i naplatanam pomažu u naplati potraživanja od kupaca, koji nisu blagovremeno izmirili svoje obaveze.

U naprednijim verzijama PANTHEON-a je ugrađena moćna poslovna analitika, koja omogućava pregled poslovanja na svim nivoima preduzeća. Tako računovođa uvijek ima pregled nad poslovanjem svoje stranke i ključnim informacijama, sve na jednom mjestu. Informacije i analize je moguće izvoziti jednim klikom na e-mail ili MS Excel tabelu. Podaci se mogu prikazivati u jednostavnom obliku ili u više specifičnih oblika.

Značajni podaci analiza za računovođe i direktore:

 • Pregled obavljenog posla po projektima
 • Koliko novca je na računu otvorenih ili zatvorenih stavki
 • Potraživanja i obaveze
 • Mjesečni rezultat rada
porocila_drz_inst
 • Pregled obavljenog posla na više baza, obračun rada u servisu, i prenos podataka u periodično fakturisanje
 • Kontrolni ispisi glavne knjige za više baza preduzeća na jednom mjestu
 • Kontrolni ispisi se šalju dnevno na e-mail adrese
 • Mogućnost otvaranja dokumenata i ispisa u druge baze podataka preko brzih prečica
 • Mogućnost automatskog knjiženja izdatih, primljenih ili POS računa »preko noći«
 • Podešavanje vlastitih prečica do funkcionalnosti u programu
 • Autorizacijom ograničimo korisniku pristup ili uvid u pojedine djelove programa.
 • Korisnik može da izvozi podatke, šifarnike, knjiženja i izvještaje u PDF ili Excel, gdje ih proizvoljno koristi i oblikuje.
 • Dvoklikom na određenu vrijednost brutobilansa dobijamo pozicije, iz kojih je ova vrijednost sastavljena, ili otvorimo račun klikom na dokument.
 • Korisnik pored brojnih već predefinisanih standardnih izvještaja ima mogućnost kreiranja vlastitih izvještaja i analiza.
 • Po sopstvenim potrebama izradimo predloge za automatsko(ponavljajuće) knjiženje poslovnih događaja.
Poslovno-informacioni sistem je živ organizam, koji se mora mijenjati i prilagođavati. Sama promjena zakonodavstva zahtijeva neprestano obnavljanje programske opreme. Svaka promjena i poboljšanje doprinose razvoju programa i čine ga boljim, stabilnijim i bržim. Zbog svega navedenog, program je potrebno nadograđivati (osvježavati) novim verzijama. Osvježavanje PANTHEON-a se vrši putem interneta,osvježava se najmanje jednom u tri mjeseca, gdje su na raspolaganju nove verzije programske oprema s popravkama, izmjenama i poboljšanjimaKada su značajne promjene zakonodavstva (npr. izmjena u obračunavanju PDV, uvođenje fiskalizacije) program se osposobljava istog dana, kada se i zakon promjeni. Kako bi osvježavanje za korisnika bilo što bezbolnije, cijeli postupak osvježavanja je automatski i vrši se putem interneta.Bezbjednost i sigurnost korisničkih podataka je pri osvježavanju zagarantovana! Stručnjaci u Datalabovom razvoju brinu za poboljšanja u programu, kćerke preduzeća prate zakonodavstvo, u skladu sa izmjenama osvježavaju program i prevode na lokalni jezik. Tako je program uvijek odgovarajuće ažuriran.
U napredne verzije PANTHEON-a ugrađena je moćna poslovna analitika, koja omogućava pregled poslovanja na svim nivoima preduzeća. Rukovodstvo može u svakom trenutku da vrši pregled ključnih pokazatelja poslovanja preduzeća.

Više o poslovnoj analitici

Kako početi sa korišćenjem Pantheon Accounting-a?

Kontaktirajte nas

Pozovite naše konsultante na broj (020) 223 131 ili pošaljite upit na info@datalab.co.me

Probajte program

Popunite obrazac i preuzmite DEMO verziju, koju kasnije možete nadograditi.

Prijavite se na obuku

Provjerite spisak raspisanih obuka, koje za početnike i naprednije korisnike organizuje Datalab Akademija.

Cijene programske opreme PANTHEON Accounting

Zakup PANTHEON-a (Hosting)

Podatke koje unosite u program PANTHEON ( fakture, zalihe, računovodstvo, plate, i sl.) sačuvani su u bazi podataka, koja se nalazi na posebnom računaru, odnosno serveru. Server je uvijek aktivan, kako bi podaci uvijek bili dostupni, osim toga na serveru su odgovarajuće mjere zaštite, kako bi se spriječio gubitak podataka, prije svega izrada sigurnosnih kopija i programska zaštita. PANTHEON Hosting plaćate u sklopu mjesečnog paušala i uključuje upotrebu programa, zakonske promjene, arhiviranje podataka i zakup servera.

 

Kupovina PANTHEON-a

Ukoliko se odlučite za kupovinu programa, i isti je instaliran na vašem računaru/serveru u tom slučaju sami brinete za redovne nadogradnje programa na nove verzije (zakonske promjene i nove funkcionalnosti) kao i za arhiviranje podataka. Iznos plaćate u jednokratnom iznosu, program prelazi u vaše vlasništvo, dok vam se jednom godišnje obračunava nadogradnja (osvježavanje) programa.

Programska oprema PANTHEON omogućava širok spektar pregleda i ispisa iz poslovnih i poreskih knjiga. Pomoću istih, strankama posredujemo kvalitetne informacije i blagovremeno obezbjeđujemo i planiranje za dalje. Naravno, prednost je i povezivanje preduzeća sa našim računovodstvenim servisom preko hosta.
Sabina Dimnik

Stručni savjetnik, Data d.o.o.

Kvalitetan i dinamičan računovodstveni program, koji zadovoljava potrebe kako jednostavnih tako i veoma zahtjevnih korisnika. I programerska kuća, koja sluša svoje korisnike, da program bude još bolji, prilagođava se potrebama i zahtjevima rada finansijske struke.
Daniela Roj

direktorica, Avista biro d.o.o.

Pozovite 020 223 131

Pozovite naše konsultante da zajedno izaberete pravo rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!
X