Vizija, misija, vrijednosti

Vizija i misija preduzeća

Preduzeće DataLaba je posvećeno razvoju efikasnog poslovno-informacionog sistema PANTEHON, koji omogućava cjelokupno upravljanje i pregled nad svim poslovnim procesima u preduzeću. Brze i tačne informacije su od suštinskog značaja za opstanak preduzeća, jer svoju sposobnost mogu da održe i razvijaju samo uz pomoć informacione podrške. PANTHEON je danas najbolji poslovno-informacioni sistem svoje vrste u regionu, ali tu ne stajemo… Naš krajnji cilj je da razvijemo najbolji ERP sistem na svijetu. Naša misija je garancija visoko kvalitetnog poslovno informacionog sistema. Naša želja je da pomognemo korisnicima u postizanju rasta i realizaciji svojih strategija. Želimo pomoću optimizacije poslovnih procesa i automatizacije radnih procesa da povećamo profit.

 

Vrijednosti

Posvećenost je naša vodilja u radu

Rad poslovno informacionog sistema neposredno utiče na njihovo preživljavanje i konkurentnost naših korisnika. Zbog toga naše zadatke ne shvatamo olako: znamo da je cijena pogrešnih odluka veoma skupa. Naprotiv, svoj posao – razvoj visoko kvalitetnog informacionog sistema shvatamo veoma ozbiljno.

Naš posao zahtjeva preciznost

Radimo sa informacionim tehnologijama gdje su stanja ili radi ili ne radi. Polovičnost ne priznajemo! U razvoju smo dosljedni: ne tražimo prečice, već gradimo stabilnu programsku opremu. Tehnološke novine pratimo ali smo prilikom njihovog prihvatanja pragmatični i ponekad često konzervativni. Težimo ka preciznosti, kako bi ispoštovali obećane rokove.

Vjerujemo u otvorenu komunikaciju i razmjeni znanja

Naučili smo da znanje nastaje iz znanja i da u post-industrijskom društvu širenje istog donosi bitno veću novu vrijednost, nego njegovo zatvaranje u tajne. Iz tog razloga imamo otvorenu strukturu podataka, kojoj može da se pristupi besplatno. Ovo je takođe naš stav prema korisnicima i partnerima. Eventualne greške priznajemo odmah i ne sakrivamo ih; naučili smo da je to najefikasniji i najjeftiniji način za njihovo rješavanje. Isto očekujemo od svih učesnika, jer to dovodi do nižih troškova projekata i dostizanju ciljeva. Vjerujemo da je visoki nivo saradnje ključ uspjeha za opstanak na tržištu i poslovni uspjeh: u današnjem svijetu, kompanije koje idu same teško mogu da računaju na uspjeh. Iz tog razloga razvijamo poslovne saradnje sa partnerima i klijentima.

Zaposleni su naše ključno bogatstvo

Trudimo se da ostvarimo privlačnu radnu okolinu za zaposlene i što više smanjimo stres, koji je u informacionoj tehnologiji inherentan. U našoj struci, 40 sati nedjeljno je više izuzetak nago pravilo, ali ne i u Datalabu. Zaposlene ne želimo da “iscijedimo” sa preteranim radom i prekovremenim satima, jer to neposredno utiče i na pad kvaliteta. Znamo da samo relaksirani um može da bude kreativan. Iz tog razloga zaposlene podstičemo na samostalno kreativno razmišljanje i aktivno učestvovanje u menadžmentu firme. Vjerujemo u učešće zaposlenih u vlasništvu preduzeća i podjelu profita sa njima. Veliku pažnju pridajemo obuci i stručnom usavršavanju zaposlenih. Zahvaljujući konstantnom usavršavanju, dajemo sve od sebe da pored upotrebe najsavremenijih tehnologija našim zaposlenima osiguramo pristup znanju, koje im je potrebno.

Gledamo u budućnost

Trudimo se da sagledamo “veliku sliku” a ne samo trenutne rezultate. Ulažemo preko 60% svog profita u razvoj, što jasno pokazuje koliko nam znači inventivnost. Takođe vjerujemo u eko-ekonomiju koja se pored dobiti koncentriše i na ostale uticaje preduzeća na okolinu. Tako uvažava i postupanje sa prirodnim resursima i učinke na ljude, kako unutar, tako i izvan preduzeća. Zbog toga i naša programska oprema nije fokusirana na finansijsko računovodstvo, već kao integrisani informacioni sistem prati i ostale pokazatelje.

Pružanje pomoći je dio socijalne odgovornosti. Iz tog razloga svake godine poklanjamo dio profita u dobrotvorne svrhe. Takođe, pomažemo preko sponzorstava brojnih školskih turnira.

X