Arhiva e-novosti

Datalab na svakih dva mjeseca priprema elektronske PANTHEON novosti koje prima već preko 4.000 korisnika i partnera. Pomoću njih objavljujemo aktuelne informacije o aktivnostima i novostima u Pantheonu kao i o aktivnostima naših partnera i njihovih rješenja integrisanih u Pantheon.

Elektronske novosti

Sve dosadašnje elektronske i štampane novosti su na raspolaganju u PDF formatu, za šta vam je potreban Foxit Reader ili Adobe Reader.

Štampane novosti

Novine smo prestali da štampamo 2008. jer podržavamo očuvanje životne sredine (do tada su izlazile četiri puta godišnje) i opet počeli 2010.( izlaze dvaput godišnje).

X