067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

63601

prodatih PANTHEON licenci
Korona virus je udarac koji nam je bio potreban

Korona virus je udarac koji nam je bio potreban

Tokom epidemije postalo je jasno da je kompanijama, da bi mogle kontrolisati elektronsko poslovanje, potreban prije svega dokumentacioni sistem. Moderan, povezan sa poslovnim procesima, podiže organizaciju kompanije i produktivnost zaposlenih, a pored toga reguliše upravljanje dokumentima i njihovo čuvanje.

X