067 248 906 info@datalab.co.me PANTHEON™ Usage

63601

prodatih PANTHEON licenci
5 tipova kompanija koje mogu imati koristi od Cloud ERP rešenja

5 tipova kompanija koje mogu imati koristi od Cloud ERP rešenja

Često se čuju prednosti Cloud rešenje. Često se čuje kako će to pomoći kompanijama da unaprede poslovanje i da pojeftine IT. Ipak, često za krajnje korisnike sve ovo deluje prilično apstraktno i daleko od realnosti. Vrlo jednostavno, kompanije imaju problem da svoje poslovanje „vide“ u kontekstu Cloud-a. Zbog toga smo ovaj blog post posvetili upravo tipičnim predstavnicima kompanija koji možda mogu prepoznati elemente svog poslovanja i postaviti ih u Cloud kontekst.

X