Raskid ugovora o poslovnoj saradnji sa BlueSoft

13.10.2011

Beograd, 5.10.2011. godine

DataLab je danas, 5.10.2011 prekinuo saradnju sa Blue Softom, koja je uspostavljena 15.7.2010. godine ( http://www.datalab.me/blue-soft/ )

Posle godinu dana napornog rada, nekvalitetnih migracija, te izneverenih očekivanja korisnika, kao i premalo rezultata, sa žaljenjem konstatujemo da se ovo poglavlje u životu kompanije DataLab završava sa ne tako srećnim krajem, uz neprijatan, ali podnošljiv uticaj na našu profitabilnost.

 

Izostanak adekvatne realizacije migracionog alata sa BlueSoft paketa na Pantheon, nezadovoljstvo korisnika poteškoćama u radu sa migratorom, kao i posledično nezavršavanje započetih implementacija, dovelo je do toga da se ova teška odluka morala doneti. Datalab je više od godinu dana uporno pokušavao naći kompromis koji bi omogućio nastavak saradnje. No, suprotna strana nije bila spremna ni na kakve aktivnosti, niti je nakon više poziva izvršavala u ugovoru definisane  obaveze.

 

Datalab je kompanija koja posluje u Adriatik regionu sa preko 24.000 korisnika (blizu 8.000 preduzeća). Naš rad se svakodnevno vidi i mi moramo  zadovoljiti naše korisnike, kako postojeće,  tako i buduće. Odnos koji gradimo se mora zasnivati na poverenju, a neispunjenje obaveza datih korisnicima je nešto sa čime se nismo smeli kockati.

 

Kako zbog ovog prekida najviše pate Blue Soft korisnici, koji bi mogli lako, jeftino i  efikasno preći na moderan i sa zakonodavstvom usklađeni poslovni paket, naša odgovornost za navedene obaveze ostaje. Zbog toga smo spremni, da i u budućnosti korisnicima, koji iskažu volju za kupovinu  licenci, pružimo iste komercijalne uslove, kao i do sada.


Prezentacija Pantheon-a u Bijelom Polju, četvrtak 17. novembar 2011 u 12h. >
< Edukacija iz modula MF Proizvodnja u Brčkom